Deze website is bedoeld voor mensen in Nederland die meer willen weten over inflammatoire darmziekten. Woont u niet in Nederland? Selecteer dan de naam van uw land om de website voor inwoners van uw land te openen.
Deze website is bedoeld voor mensen in Nederland die meer willen weten over inflammatoire darmziekten. Woont u niet in Nederland? Selecteer dan de naam van uw land om de website voor inwoners van uw land te openen. Selecteer de naam van uw land

Uw IBD onder controle krijgen

Voor colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn bestaat geen behandeling die de ziekte kan genezen. Wel kunt u het een en ander doen om te proberen uw ziekte onder controle te krijgen, en opvlammingen en complicaties te voorkomen. Daarbij gaat het om:

Doe onze IBD-welzijnscheck en bekijk hoe goed uw inflammatoire darmziekte (IBD) onder controle is. Na het beantwoorden van enkele simpele vragen krijgt u dan:

  • persoonlijke tips voor het verbeteren van uw welzijn;
  • praktisch advies over leefstijlaanpassingen waarmee u meer grip op uw IBD kunt krijgen;
  • informatie over een gezond voedingspatroon, geschikte voedingsmiddelen, geneesmiddelen en uw sociaal leven.

Geneesmiddelen tegen IBD

Geneesmiddelen spelen een cruciale rol bij het onder controle krijgen van colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Geneesmiddelen tegen IBD worden gebruikt om de ontsteking in de darmen te verminderen, zodat de aangedane gebieden zich weer kunnen herstellen. Zo kunnen symptomen als diarree, rectaal bloedverlies en buikpijn verlicht worden.

Doel van de behandeling is:

  • het verlichten van de symptomen van een opvlamming;
  • het tot stand brengen van remissie (afwezigheid van symptomen). Mogelijk noemt uw arts dit ‘het induceren van remissie’. Zodra uw symptomen eenmaal onder controle zijn gebracht, zal de verdere behandeling erop gericht zijn u langdurig symptoomvrij te houden. Deze verdere behandeling wordt ‘onderhoudsbehandeling’ genoemd;
  • het voorkomen van complicaties, om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.

Er zijn geneesmiddelen die voor meerdere van deze behandeldoelen gebruikt kunnen worden. De dosering van die geneesmiddelen of de duur van het gebruik ervan verschilt overigens wel per ziektestadium.

Wat voor behandeling u krijgt, zal afhangen van uw algemene gezondheidstoestand en van de klachten die uw ziekte bij u veroorzaakt. Bij het opstellen van uw persoonlijke behandelplan zijn de volgende punten van belang:

  • uw vorm van IBD: colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn;
  • uw eerdere gezondheidstoestand en de behandelingen die u hebt ondergaan;
  • uw persoonlijke wensen, behoeften en verwachtingen.

Bij mensen met colitis ulcerosa hangt de te gebruiken behandeling af van hoeveel van de dikke darm is aangetast en de ernst van de ontsteking. Als het onderste deel van de darm is aangetast, kunnen bijvoorbeeld geneesmiddelen worden gebruikt die via een klysma of zetpil rechtstreeks in de endeldarm worden toegediend, terwijl ontstekingen in andere delen van de darm behandeld kunnen worden met tabletten die via de mond worden toegediend.

Bij het behandelen van mensen met de ziekte van Crohn wordt meestal begonnen met geneesmiddelen die ook tegen colitis ulcerosa gebruikt kunnen worden. Bij de ziekte van Crohn wordt echter vaker gebruikgemaakt van geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken (azathioprine, mercaptopurine of methotrexaat). Deze worden gebruikt om de ontsteking onder controle te krijgen, en ook als onderhoudsbehandeling om terugkeer van de klachten te helpen voorkomen.

Bij beide vormen van IBD kan een operatie nodig zijn als blijkt dat geneesmiddelen niet goed aanslaan of als zich complicaties voordoen. Het gebruik van geneesmiddelen is echter normaal gesproken de eerste stap bij het behandelen van IBD. Vraagt u zich af of een operatie bij u nodig zal zijn? Overleg dan met uw arts.

Voor meer informatie over geneesmiddelen bij colitis ulcerosa of ziekte van Crohn kunt u onderstaande documenten raadplegen.

colitis ulcerosa
ziekte van Crohn

Het opstellen van een behandelplan

Nadat bij u colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn is vastgesteld, zal uw arts een behandelplan opstellen. Meestal maakt onderhoudsbehandeling met geneesmiddelen deel uit van zo’n plan. Uw onderhoudsmedicatie moet u dagelijks gebruiken, om opvlammingen te helpen voorkomen.

U zult geregeld voor nacontrole langs moeten gaan bij uw arts. Bij die bezoeken wordt gecontroleerd of de behandeling aanslaat en of deze bij u en uw manier van leven past. Ook wordt bij deze bezoeken bekeken hoe het ervoor staat met uw ziekte.

U moet zich zo goed mogelijk aan uw behandelplan houden. Dan hebt u namelijk de meeste kans om uw IBD onder controle te houden.

Als uw behandelplan niet zo goed lijkt te werken of als u last krijgt van bijwerkingen, moet u uw arts waarschuwen. Uw arts kan dan uw medicatie doornemen en zo nodig aanpassen.

Het is ook mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een verpleegkundige die gespecialiseerd is in IBD. Bij zo’n verpleegkundige kunt u terecht voor extra begeleiding, aanvullende informatie en gegevens van lotgenotengroepen.

BEOORDEEL DEZE PAGINA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Gemiddeld: 5.00 (1 stemmen)

Feedback